Chlorování vody zná snad každý dospělý člověk. Dobře si uvědomujeme, že otočíme-li kohoutkem nebo pákovou baterií v domácnosti, poteče takto ošetřená voda, která nás sice zbaví patogenů, ale za cenu volného a vázaného chlóru v různých koncentracích.

plavec v bazénu

Chlór jako toxický plyn nemá moc dobrou pověst mezi některými lidmi a chlorované vodě se někteří lidé vyhýbají třeba i v bazénech. Jde to však i jinak, bez chlóru, kupříkladu ve volné přírodě ve větších nádržích s planktonem a vodními rostlinami a tzv. samočisticí schopností vodních rezervoárů, anebo v menších bazénech včetně těch zahradních, pomocí aktivního kyslíku – ozónu.

děti v bazénu

Kde a kdy ji nasadit

Bezchlorová chemie do bazénu https://www.chlorito.cz/bromova-chemie znamená vyhnout se toxickému chlóru, což má pozitivní efekt zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je životní prostředí. Chlór vytváří různé chemické vazby, jak ve vodě, tak i v případě, že do okolního prostředí unikne chlornan sodný, např. z tablet. Vázaný chlór je velmi toxický pro vodní živočichy, plankton i vodní rostliny a samozřejmě i pro zvířata i pro člověka. Druhý důvod je neblahý vliv na lidské zdraví buď vdechování výparů, které se uvolňují z chlorované vody, anebo při kontaktu se sliznicemi a kůží. Zjednodušeně řečeno, chlorovaná voda není pro naše zdraví zrovna ideální.

Bezchlorovou chemií můžeme rozumět např. aktivní kyslík. Ve skutečnosti jde o ozón, označením O3, jehož nestabilní molekula při svém rozpadu vytváří ve vodě peroxidy a další sloučeniny, což jsou tzv. volné radikály, a jejich oxidační efekt možná znáte ze zubařské ordinace. Zubaři používají peroxid vodíku jako perfektní desinfekci při různých zákrocích, jako je např. hloubkové čištění nervových kanálků.

Výhodou aktivního kyslíku je fakt, že po vyprchání volných radikálů z vody tam nezůstává žádný chlór ani jiné zbytkové jedy, a že se pak můžete koupat v desinfikované a čisté vodě. Spolu s dobře navrženou filtrací s výkonným čerpadlem je to pak způsob, jak udržet čistou vodu v bazénu i bez chlóru.

regumis.cz | cicirka@seznam.cz

Related Posts

Jak to napsal jeden z „diskutérů“ v komentářích u takovýchto společností – „Amorální společnost má amorální poptávku“, sice je to krásná věta, ale každého žene do náručí těchto profesionálů něco jiného. Ať už je to opakovaná nevěra nebo snad i podvod, potřebujete něco zamaskovat nebo skrýt, jsou tu pro vás, samozřejmě za nemalý poplatek. Je […]

Bohužel jsou chodidla jakousi koncovou částí našeho těla a často jim nevěnujeme toliko pozornosti, kolik bychom měli. Přitom nás celý život nosí a musí přestát mučivé okamžiky v nevhodné obuvi, upocená, v pachu nebo v zimě. Musíme se o ně starat, protože by nám mohla vypovědět službu dřív, než by nám bylo milé. Naštěstí […]

Pryč jsou ty doby, kdy jste přišli do fitness centra, kde na vás čekalo pět strojů, jedno pevně ukotvené kolo a tři druhy činek. Momentálně jsou fitness centra na tak vysoké úrovni, že snad každý člověk si zde zajde nějakou vhodnou pohybovou zábavu právě pro sebe. Posilovna Posilovny v moderních centrech bývají […]