Management je mechanismus řízení, který provádějí řídící pracovníci (=manažeři) na různých úrovních řízení.
Řízení znamená cílevědomé usměrňování prvků a činnosti v daném systému tak, aby bylo dosaženo předem stanovených úkolů.
generální ředitel.jpg

ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

a)       základní – řídící pracovník na nejnižší úrovni, např. mistr na dílně, zabývají se operativním řízením (každodenní činností).
b)      střední – manažeři se zabývají organizací podřízených úseků, sestavují krátkodobé plány
c)       vrcholová – manažeři se zabývají koncepčním řízením (tedy podniku jako celku), mají nejvyšší pravomoci i odpovědnost

STRUKTURA ŘÍDÍCÍ ČINNOSTI

PLÁNOVÁNÍ

Plánování znamená stanovení cílů a způsobů, jak jich dosáhnout s optimálním využitím výrobních činitelů (práce, kapitál, přírodní zdroje).

ORGANIZOVÁNÍ

Vnitřní uspořádání určitého systému, např. rozdělení podniku na jednotlivé útvary s vzájemnou hierarchií
Druh organizace závisí na velikosti podniku, a ta je dána počtem zaměstnanců, a na hlavní činnosti.
detektiv s lupou.png 
Druhy organizace:
1.       Liniová struktura– vhodná pro velké podniky zabývající se výrobou, základem je rozdělení podniku na organizační stupně, v čele stupně je řídící pracovník na příslušné úrovni
2.       Pružná organizace– vhodná pro výzkumná nebo vědecká pracoviště, kde se preferuje týmová práce, základem vnitřního uspořádání jsou týmy, které sdružují pracovníky různých profesí, a ti pracují na určitém úkolu, po splnění úkolu přecházejí do jiného týmu = pružnost
3.       Ekonomická struktura – u podniku v zahraničním obchodu, základem jsou divize (= samostatné hospodářské jednotky, hospodaří na principu samofinancování, ze svých příjmů hradí své výdaje, cílem je dosažení zisku)

VEDENÍ

Zahrnuje přidělování úkolů, motivaci a výchovu pracovníků.
 
Výchova = určování postupu při jednání s obchodními partnery .
Motivování  = vyvolávání zájmů o práci, výsledkem by měly být kvalitnější a včasnější výkony

KONTROLA

Kontrola je poslední fáze řídící činnosti, jedná se o porovnání skutečného stavu s předpokládaným. Umožňuje zjistit nedostatky a následně je opravit, umožňuje zjistit rezervy a následně je využít, plní funkci zpětné vazby (předchozí chyby mohou být zkušeností do budoucna).

Management a úrovně řízení
3.5 (70%)2

regumis.cz | cicirka@seznam.cz

Related Posts

Je to už nějaká chvíle, co jste se osamostatnili, odešli jste od rodičů a tím pádem jste zjistili, že lednička se nenaplní sama, prádlo samo neopere a oběd se sám neuvaří? Ano – čelíte kruté realitě, je to tak. Vše si musíte chtě, nechtě obstarat sami. Jenže kde začít? Těch náhlých povinností je najednou […]

Život je kouzelník, který tahá z klobouku jednu událost za druhou, i když jeho klobouk zeje prázdnotou, kterou vyplňuje pouze tma. První událost, kterou nám vytáhne, je naše zrození. Přivede nás na svět, aniž by se nás zeptal. Vytáhne pro nás nějaké rodiče i širokou rodinu, životní podmínky v dětství, někomu jesle, školku, školu základní, střední, […]

První roky podnikání jsou vždy náročné. Je třeba zajistit si dostatek klientů, vybrat spolehlivé dodavatele a zjistit, jaký materiál je pro vaše výrobky a pro výrobu nejlepší. Musíte najít spolehlivé spolupracovníky a nastavit výrobní proces tak, aby znamenal co nejvyšší zisky s minimálními náklady. To vše znamená velké množství času a samozřejmě vysoké náklady. V prvních letech […]